ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Zhongguo gu qianbi tupu kaoshi congbian 中國古錢幣圖譜考釋叢編

Dec 15, 2019 © Ulrich Theobald

Shumu wenxian chubanshe 書目文獻出版社, ed. Zhongguo gu qianbi tupu kaoshi congbian中國古錢幣圖譜考釋叢編 Beijing: Shumu wenxian chubanshe 1992 xxx

Table 1. The series Zhongguo gu qianbi tupu kaoshi congbian 中國古錢幣圖譜考釋叢編
(PRC) 書目文獻出版社 Shumu Wenxian Chubanshe (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
泉志 九卷 Quanzhi (Song) 洪遵 Hong Zun
嘉蔭簃論泉絕句 二卷 Jiayinyi lunquan jueju (Qing) 劉喜海 Liu Xihai
錢式圖 二卷 (卽春草堂集 卷第二十一第二十二) Qianshitu (i.e. Chuncaotang ji, ch. 21-22) (Qing) 謝堃 Xie Kun
錢譜名誌 一卷
圖攷 一卷
Qianpu mingzhi
Tukao
(Qing) 朱多{火麗} Zhu Duoli
選青小錢 十卷
題詞 一卷
Xuanqing xiaoqian
Tici
(Qing) 許元愷 Xu Yuankai
古錢叢話 三卷 Guqian conghua (Qing) 戴煕 Dai Xi
(欽定)錢錄 十五卷 (Qinding) Qianlu (Qing) imp. ord.
歷朝泉法一卷 Lichao quanfa (Qing) 戴振聲 Dai Zhensheng
退庵錢譜 八卷
附錄 一卷
歷代錢譜考 一卷
(附)歷代年號重襲考 一卷
Tui'an qianpu
Fulu
Lidai qianpu kao
(app.) Lidai nianhao chongxi kao
(Qing) 夏荃 Xia Quan
文韻館藏錢 一卷 Wenyunguan cang qian (Qing) NN
泉影 四卷 Quanying (Rep) 關百益 Guan Baiyi
Sources:
---